5. Rotace do oblouku – SWAT

Cílem je objekt ve středu oblouku

U všech cviků většinou „více znamená opravdu více“. Nejen u tohoto cvičení, ale i všech předchozích a následujících se snažte „vše přehánět“… tlak do lyží, náklon, rotaci. Hodně to pomáhá a rychleji se do toho dostanete.

Pozice 1 Zahájení jízdy – základní vzpřímenější postoj s náklonem vpřed, lyže na šířku ramen, náklek do lyžáků, mírně pokrčená kolena. Ruce pokrčené a před sebou

Pozice 2,3, Při nástupu do oblouku nakloňte nejprve celé tělo a jakmile cítíte, že jedou lyže po hraně plynule začněte otáčet hlavu a ramena směrem ke středu oblouku. Ruce jakoby měly pušku a pohybují se k cíli ve středu oblouku.

Pozice 4, 5 Ve vrcholu oblouku už bych měl mířit k pomyslnému středu oblouku. Mám pro danou rychlost i maximální možný náklon.

Pozice 6,7 Mezi jednotlivými oblouky se dostávám do rovnovážné pozice – vyměňuji ruce a opět se připravuji na postupný náklon a rotaci ke středu oblouku.

Pozice 8,9 Hned se snažím náklonem navázat další oblouk. Dávám si pozor abych stále tlačil holeněmi do jazyků bot.

Pozice 13,14,15 Ćím výraznější vaše rotace do oblouku bude, tím více a rychleji vám lyže uzavřou oblouk… přehánět, přehánět, přehánět

Tipy:

Stopa se vám díky náklonu zase lehce rozšíří.
I při tomto cviku se snažte o rovnováhu mezi náklonem a odstředivou sílu.
Pokud vám jdou lyže do smyku, tak je hlavní chyba v nedostatečném tlaku holeně do jazyku lyžáku.
Také se to stane, pokud začnete s rotací těla ještě před tím, než zahraníte lyži v novém oblouku – tzn. v momentě kdy jedou lyže po ploše a nemají tak oporu ve hraně.
Celá rotace těla by měla být po celou dobu jízdy plynulá stejně jako náklon. V místě vrcholu oblouku je největší a na začátku a na konci oblouku nejmenší respektive nulová.

Důležité!

Tento cvik posiluje také návyk, že se naučíte sledovat jestli se náhodou shora neblíží nějaké potenciální nebezpečí.

Rád bych poděkoval vlekařům z Chotouně u Prahy, kteří nám pro focení a natáčení seriálu častokrát otevírali sjezdovku a pouštěli vlek brzy ráno ještě před zahájením veřejného provozu.

Zpět na Články